Kariyer

Aydınlar Dental'de kariyer fırsatları için bizimle iletişime geçin.

Bize Danışın
Bize Danışın

Bize Danışın

Aşağıdaki form doldurarak randevu bildirimi oluşturabilirsiniz.

Name(Gerekli)
Dosyaları buraya sürükleyin ya da
Azami dosya boyutu: 128 MB.

  Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

  0/0

  Çalışanlar oldukça profesyonel, kibar ve yardımsever. Özellikle yurt dışından gelen hastalarda randevular konusunda çok hassaslar, saatler konusunda çok dikkatliler. Bu kliniği bulduğum ve burada tedavi olduğum için çok mutluyum.

  Malwina BLICHARZ

  04 Aralık 2017

  Pelin Karamik’e tüm ailemizle birlikte teşekkür ederiz, bana ve kız kardeşime harika bir tedavi sağladı, en başta yapılması gerekenleri ve tüm fiyatları detaylı bir şekilde bize gösterdi. tüm sorularımızı yanıtlamak ve son dakikada ablamla ilgilenmek için çok cana yakın ve nazik. Çok iyi, profesyonel ve güler yüzlü hizmet, hepimiz çok keyif aldık.

  Alan Baychorov

  20.01.2021

  Ağız ve Diş sağlığı merkezi hekimleri Mete Dalbeler, Neslihan Türker ve Ali Osman Maviş’e teşekkür ederim. Bilimsel olarak üst düzeyde üç hekimi bir arada bulmak ve tedavi olmak biz hastalar için büyük nimet. Başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

  Melek Yeşim KURUOĞLU

  11 Ekim 2018

  Diş Hekimleri Deniz hanım ve Sermin hanım uzmanlıklarının yanında tam birer misafirperverler. Benim gibi zor tedavi edilebilecek bir hastayı bile evinde ve huzurlu gibi hissettirmeyi başardılar. Huzurunuzda kendilerine çok teşekkür ederim.

  Seyhun Yamanel

  13 Temmuz 2018

  Dişlerim için yaptığınız herşey için çok teşekkür ederim. Emine Hanım ve Ülkü Hocam gerçekten hiç tahmin etmediğim, bir sonuç yarattılar. Dişlerimin onarımı için gösterdikleri özeni asla unutamam. Dişlerimden gerçekten çok mutluyum. Ayrıca emeği geçen diğer arkadaşlara da çok teşekkür ederim.

  Osman ŞAHAN

  26 Ağustos 2018

  KVKK Veri Saklama Politikası

  AYDINLAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’NİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

  AMACI VE KAPSAMI

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, tıbbi sağlık hizmetlerini yürütebilmek, ticari faaliyetimizin gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini azami düzeyde sağlamak, soru ve sorunlarınızı hızlı bir şekilde gidermek amacı ile sadece ticari faaliyetimizle sınırlı olarak aşağıda açıklayacağımız şekilde kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenebilecektir.

  Belirtmek isteriz ki Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  İş bu kişisel verilerin korunması hakkındaki politika Şirketimizin tüzel kişiliğini, ortak ve yöneticilerini, çalışanlarını, müşterilerini ve üçüncü kişileri kapsamaktadır.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

  • Şirketimizin internet sitesinin kullanılması sırasında belli bölümlerin kullanılması
  • Bazı formların doldurulması
  • İnternet sitemizdeki e-mail adresi veya telefon yoluyla şirketimize ulaşılması esnasında tarafınızdan paylaşım yapılması
  • İnternet sitemizi kullanmak veya e- mail veya mobil uygulamalar ile şirketimize veri paylaşımı yapılması yöntemleri ile ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde mevcut şirket politika ve prosedürlerinin uygulanması amacı ile kişisel verileriniz elde edilmektedir. Ancak belirtilen yöntemler örnek kabilinden olup kişisel verilerinizin elde edilme bunlarla sınırlı değildir.

  ŞİRKETİMİZCE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  Şirketimizce Veri sorumlusu sıfatı ile işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verileriniz aşağıda gösterilmiştir. Ancak belirtilen veriler bunlarla sınırlı değildir.

  • Adınız Soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz gibi kimlik verileri ve ibraz edilen TC Kimlik Kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgenizin fotokopisi,
  • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileriniz,
  • Meslek, banka hesap ve IBAN numarası gibi verileriniz
  • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
  • Web sitemizin ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileriniz

  Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerinizin yanında aşağıda sayılan ama bunlarla sınırlı olmayan özel nitelikli kişisel verileriniz de işlenmektedir.

  • Test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz
  • Kliniklerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi ile alınan görüntü kayıtlarınız
  • Ağız içi – Öncesi ve Sonrası fotoğraflar
  • Panoromik röntgen ve Tomografi
  • Hastaların Anamnez bilgileri-Tedavi Planları

   KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ VE YASAL DAYANAKLARI

  Kişisel verileriniz;

  • Randevunuz hakkında bilgilendirme yapılması,
  • Kimliğinizin teyit edilmesi,
  • Anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
  • Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerimin karşılanması, özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerinizin paylaşılması,
  • Faturalandırma yapılması,
  • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
  • Kalite geliştirme aktivitelerinizin yerine getirilmesi,
  • Sağlık hizmetlerinize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
  • Veri güvenliğiniz kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • Kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,
  • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması amacıyla

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmektedir.

  Özel nitelikteki verilerinizden olan sağlık verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan doktorlarımız tarafından işlenmektedir.

  Şirketimiz, verilerinizi öncelikli olarak sizlerden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir. Ancak 6698 sayılı KVKK kanununda açık rıza alınmasının zorunlu olmadığı durumlarda 6698 Sayılı KVKK kanunun 5. Maddesinde sayılan durumlarda özel rızanız alınmadan da işlenmektedir.

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikteki kişisel veriler bunlarla sınırlıdır. Yukarıda belirtilen Özel Nitelikte kişisel verileriniz de açık rızanız alınmadan işlenemez. 6698 Sayılı KVKK kanunun 6. Maddesinde sayılan durumlarda özel rızanız   alınmadan da işlenmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE SAKLANMA YÖNTEMİ

  Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri şirketimizce uygulanmaktadır.

  Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

  VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA AKTARILMASI

  Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

  • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
  • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri) ile,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,
  • Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
  • Türkiye Eczacılar Birliği ile,
  • Adli makamlar ile,
  • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
  • Sevk edilmeniz halinde sevk edildiğiniz veya başvurduğunuz sağlık kuruluşu ile,
  • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz ile,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
  • Faturalandırmanızın işvereninize yapılacak olması halinde işvereniniz ile,
  • Hizmetlerinden faydalandığınız veya iş birliği içerisinde olduğunuz tedarikçileriniz, destek hizmet sağlayıcılarınız ve iş ortaklarınız ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verileriniz açık rızanız olmadan yurt içinde üçüncü kişilere aktarılamaz.  Ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5’inci maddenin ikinci fıkrasında ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde açık rızanız olmadan aktarılabilir.

  Kişisel verileriniz açık rızanız olması durumunda yurt dışına aktarılabilecektir. Rızanız yoksa aktarılamaz. Ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddenin ikinci fıkrası ile 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLANMA SÜRESİ

  Şirketimiz ile aranızdaki ticari faaliyetin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirilebilmesi ve işyeri kurallarının tatbiki adına, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar kişisel verileriniz muhafaza edecektir. 

  Buna ek olarak, İşlenen veriler daha sonra akdedilen bir sözleşme dolayısı ile işlenmiş ise Şirket, iş sözleşmesinden veya ticari sözleşmeden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen, iş ve ticaret ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10(on) yıllık zamanaşımı süresince kişisel verileri saklayabilecektir. 

  ŞİRKETİMİZİN VERİLERİNİZİ İŞLERKEN ESAS ALDIĞI İLKELER

  Şirketimiz, verilerinizi işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:  

  • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işlenmesi
  • Kişisel veri işlemenin doğru olması
  • İşlemenin kapsamının belirli olması
  • İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi
  • İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
  • Verilerinizin güncel olması
  • Verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

  VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ 

  Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlediği verilerinizi güvenli ve makul bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verileriniz Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. 

  Şirket, elde ettiği kişisel verileri bu işbu aydınlatma metni ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirket, işbu aydınlatma metni hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kişisel verilerinizin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİ ORTAMLARDA SAKLANMASI

  Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için gerekli olan ve aşağıda sayılan teknik ve idari tedbirleri teknolojik ve maddi imkanları doğrultusunda almaktadır. Buna göre:

  • Kişisel verilerinizin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmakta,
  • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmekte,
  • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler ihtiyaç halinde ilgili kişiye raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmekte,
  • Kişisel verilerinizin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmakta,
  • Kişisel verilerinizin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmekte,
  • Şirketimiz Çalışanları, kişisel verilerinizin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmekte,
  • Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak aktarıldığı, ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelerde kişisel verilerinizin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

  Kanun, bazı kişisel verilerin özel nitelikli olması sebebiyle bu tip verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin ayrıca birtakım düzenlemeler getirmiştir. Kanun uyarınca; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.  Özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinde ve korunmasına ayrıca önem ve özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerinizin korunması için teknik ve idari tedbirler alınmakta, periyodik olarak da gerekli denetimler yapılmaktadır. Sağlık verileriniz sır saklama yükümlülüğü bulunan hekimlerimiz tarafından işlenmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMLERİ

  Şirketimiz, kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Mevzuata uygun olarak, işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

  Silme: Kişisel verilerinizin silinmesi kişisel verilerinizin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

  Yok Etme: Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerinizin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

  Anonimleştirme: Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerinizin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Şirketimiz bu yöntemleri kullanarak kişisel verilerinizi imha edecektir.

  Ayrıca Şirketimiz her altı ayda bir gerekli kontrolleri yaparak saklanmasında herhangi bir gereklilik bulunmayan kişisel verilerinizi yukarıdaki yöntemlerle Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak imha edecektir.

  AYDINLAR SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ